Kolofon

Znajdujesz się na oficjalnej stronie IRM360 B.V.,

 

IRM360 B.V., Lokalizacja Nijmegen

Keizer Karelplein 32
6511 NH Nijmegen, Niderlandy

 

IRM360 B.V. Lokalizacja Deventer

Leeuwenbrug 85
7411 TH Deventer, Niderlandy

Telefon: +31 (0)24-3297772
Adres poczty elektronicznej:  info@irm360.nl

 

Strona firmowa i produktowa IRM360 B.V. / P/ISMS CyberManager: https://www.irm360.eu

Strona internetowa przedsiębiorstwa IRM360 B.V.: https://www.irm360.eu

 

Dyrektor generalny: inż. Marcel Lavalette CISA EMITA ( e-mail: m.lavalette@irm360.nl) 

Rejestr handlowy: Izba Handlowa nr 37953273

Numer VAT: NL 8579 39 968 B01

Copyright © 2017-2021 por IRM360 B.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie do tej strony są w całości własnością IRM360 B.V. Niniejszym zezwala się, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, na kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie tych stron internetowych, jak również wszelkich dokumentów do nich dołączonych.

Opublikowane tu strony internetowe i dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych.

Te strony i dokumenty nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Każda kopia (dotyczy to również streszczeń) musi zawierać niniejszą informację o prawach autorskich.