ISO27017 – Bezpieczeństwo informacji dla usług w chmurze

Międzynarodowy standard ISO27017 zawiera różne wymagania dla nabywców i dostawców usług w chmurze. Norma zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz środki zarządzania usługami w chmurze i jest oparta na normie ISO27002. Jednak standard zawiera również wytyczne dotyczące wdrażania i środki zarządzania przeznaczone specjalnie dla dostawców usług w chmurze.

Dzięki certyfikacji ISO27017 organizacje wykazują, że wszystkie kluczowe dane w Chmurze są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto, dzięki najnowszym i szczególnie szczegółowym wytycznym, jasno określono również zakresy odpowiedzialności dostawców i użytkowników.

Wartością dodaną ISO27017 jest to, że działania mają na celu utrzymanie kontroli nad zarządzaniem danymi. Dzięki temu organizacje oferują swoim klientom bezpieczeństwo i wiedzą, gdzie i kto jest za nie odpowiedzialny.

ISO27018 – Ochrona prywatności usługi w chmurze

Międzynarodowy standard ISO27018 został opracowany specjalnie dla dostawców usług w chmurze, którzy również przetwarzają dane osobowe. Norma ta skupia się na bezpieczeństwie i obsłudze danych osobowych. W standardzie nazywa się to Personally Identifiable Information (PII).

Kiedy dostawcy usług w chmurze pracują z ISO27018, przedstawia to dodatkowe bezpieczeństwo w ochronie przetwarzanych danych osobowych. Na przykład dane o klientach, informacje o stanie zdrowia, informacje o obywatelach i pacjentach. Informacje, które zdecydowanie nie powinny wyciekać.

Również norma ISO27018 jest oparta na ISO27002 i opisuje szczegółowe środki zarządzania specjalnie dla ochrony danych osobowych. Mogą one obejmować minimalizację danych, zgodę i skargi dotyczące prywatności całkowicie zgodne z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG).

ISO27001 często stanowi podstawę bezpieczeństwa informacji w organizacjach, a gdy organizacje oferują również usługi w chmurze, dochodzi do połączenia. Ponieważ obie normy bazują na ISO27002, krok do ISO27017 lub ISO27018 jest dość łatwy i większość działań będzie już wdrożona, ale trzeba je zastosować bardziej szczegółowo.

System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20