ISO 27701 - Prywatność AVG


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Zrozumienie normy ISO 27701: poprawa prywatności danych i zgodności z przepisami

W dzisiejszym cyfrowym świecie ochrona danych osobowych i zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych stały się nadrzędne dla organizacji każdej wielkości i z każdego sektora. Kluczowym narzędziem w tym zakresie jest norma ISO/IEC 27701, będąca rozszerzeniem ISO 27001. Ta norma bezpieczeństwa informacji zawiera wytyczne dla organizacji, które chcą ustanowić systemy wspierające zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi wymogami dotyczącymi prywatności danych.

Norma ISO 27701, znana również jako Privacy Information Management System (PIMS), służy jako ramy zarówno dla administratorów danych osobowych (PII), jak i podmiotów przetwarzających PII w celu skutecznego zarządzania prywatnością danych. Wdrażając ISO 27701, organizacje mogą zmniejszyć ryzyko naruszenia prywatności i ulepszyć istniejący system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Norma ta zawiera jasne wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych i poszanowania praw osób fizycznych do prywatności.

Wykazanie zgodności ISO 27701 jest doskonałym narzędziem do wykazania zgodności z RODO i powiązanymi przepisami dotyczącymi prywatności. Pozwala organizacjom wykazać klientom, zewnętrznym i wewnętrznym interesariuszom, że istnieją skuteczne systemy ochrony praw osób fizycznych do prywatności. Uzyskanie certyfikatu ISO 27701 świadczy o zaangażowaniu w ochronę prywatności danych i buduje zaufanie klientów i interesariuszy.

Aby zachować zgodność z RODO, organizacje ubiegające się o certyfikat ISO 27701 muszą posiadać istniejący certyfikat ISO 27001 lub wdrożyć ISO 27001 i ISO 27701 razem jako jeden audyt wdrożeniowy. ISO 27001 służy jako podstawa do ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), który zapewnia poufność, integralność i dostępność informacji oraz zgodność z prawem. Ponad 60 000 organizacji na całym świecie uzyskało już certyfikat ISO 27001, co podkreśla jego znaczenie w ochronie krytycznych zasobów.

Nakładające się korzyści:
Znaczne nakładanie się wymagań systemowych i technicznych między systemem zarządzania prywatnością informacji a systemem bezpieczeństwa informacji przemawia za jednoczesnym wprowadzeniem zarówno ISO 27001, jak i ISO 27701. Międzynarodowe uznanie norm ISO wzmacnia ich wiarygodność i wartość w branży.

​Kluczową korzyścią z wdrożenia PIMS opartego na ISO 27701 jest to, że organizacje mogą wykazać zgodność z wymogami AVG. Wdrażając odpowiednie mechanizmy i procesy kontroli prywatności oraz przeprowadzając dokładny audyt, organizacje mogą uzyskać certyfikat ISO 27701.
Certyfikat ten stanowi mocne potwierdzenie dla klientów, partnerów i innych interesariuszy, że organizacja poważnie podchodzi do zarządzania prywatnością. Pokazuje, że organizacja jest świadoma ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i że podjęła skuteczne środki w celu ograniczenia tego ryzyka.

Chcesz wiedzieć więcej o Systemie Zarządzania SZBI?

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!

Chętnie nawiążemy kontakt.

Mail na adres: sales@irm360.nl lub wypełnij formularz kontaktowy.

CyberManager jest odpowiedni dla wszystkich powszechnie stosowanych standardów, schematów certyfikacji i wytycznych oceny


Chcesz wiedzieć więcej?