Subskrypcje


CyberManager Standaard - C

SZBI + SZIP

Dla małych organizacji, które chcą lub muszą spełnić wymagania normy ISO 27001 i muszą wdrożyć SZBI zgodnie z tą normą. "Standard" posiada również funkcjonalność Privacy.

Poprzez menu SZBI możesz zobaczyć status swojego SZBI, ryzyka, zadania związane z wdrażaniem i doskonaleniem, raporty takie jak Przegląd Zarządzania, itp. W ten sposób bezpieczeństwo informacji jest kontrolowane zgodnie z normą ISO27001 lub. Menu SZIP daje wgląd m.in. w naruszenia danych i rejestr przetwarzania.

 

CyberManager Advanced - C

SZBI + SZIP + SZBC

Dla organizacji wymagających profesjonalnego SZBI w zakresie tworzenia, istnienia i działania. Zapewnienie dla standardów takich jak ISO27001, SOC2 i ISAE3402. System prywatności (SZIP) dla AVG/GDPR z rejestrem przetwarzania, (pre)DPIA i chcą zarządzać swoim ryzykiem cybernetycznym i potrzebują natychmiastowego wglądu w stan wdrożenia, wdrożone kontrole i podatności kluczowych (zero trust) systemów poprzez SZBC.

Ustawienie, istnienie i działanie zarówno SZBC, SZBI i SZIP jest łatwe do wdrożenia, a systemy zarządzania są zintegrowane.  Zaawansowany oferuje również integrację Single Sign On z ADFS, AzureAD lub Okta dla dostępu użytkowników.

CyberManager Pro - C

SZBI + SZIP + SZBC + SZCD

Jako "CyberManager Advanced", ale teraz również wyposażony w System Zarządzania Ciągłością Działania. Możesz wybrać swoje kluczowe systemy, które mają być zarządzane w SZCD. Od oceny ciągłości działania, po planowanie ciągłości działania, jak również połączenie z ISO 22301 w celu ewentualnej certyfikacji do tej normy. BCM może być w pełni zintegrowany np. z BIAs systemu SZBI  CyberManager.