ISO 22301 - Business Continuity


ISO 22301 je međunarodni standard u području kontinuiteta poslovanja. Standard predstavlja okvir za organizacije da pripreme, planiraju i provedu kontrole kako bi odgovorile na disruptivne incidente. Standard je razvijen kako bi zaštitio organizacije od mogućih poremećaja.
Uzima se u obzir nepredviđene situacije, poslovne potrebe i sposobnosti organizacije.
SUKP pomaže organizacijama da se nose s incidentima koji utječu na sve procese i aktivnosti kritične za poslovanje, od neuspjeha jednog poslužitelja do potpunog gubitka velikih objekata.

Korištenjem sustava upravljanja normom ISO 23301 organizacije utvrđuju koje su prijetnje relevantne i utječu na kritične procese organizacije. Štoviše, standard omogućuje organizaciji da pravovremeno planira sve potencijalne prijetnje, tako da kada to postane stvarnost, poslovanje se ne zaustavlja.

Korištenje SUKP-a nudi nekoliko prednosti kao što su proaktivno minimiziranje događaja utjecaja, održavanje aktivnih funkcija ključnih za poslovanje tijekom kriznih trenutaka, mapiranje trenutnih i budućih prijetnji te minimiziranje zastoja tijekom kriznih trenutaka i ubrzavanje vremena oporavka.

Bez obzira na to koliko je organizacija velika ili mala, zastoji mogu imati značajne posljedice. Srećom, ISO 22301 pogodan je i za manje organizacije.

Kombiniranje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (SUIS) i SUKP-a najsnažniji je način za izgradnju kiberotpornosti i osiguravanje da se vaša organizacija može što prije vratiti poslu što je brže moguće.

Bez obzira na njegovu veličinu, prirodu poslovanja ili sektor, osjetljiv je na mnoge oblike poremećaja. Prirodne katastrofe, politički poremećaji, terorizam i tehnološki neuspjesi mogu se dogoditi u bilo kojem trenutku i dovesti do poremećaja u poslovanju.

Standard pruža okvir za utvrđivanje potencijalnih poremećaja, utjecaja na poslovanje, razvoj strategije prema Planu - Do - Check - Akcija za provedbu, upravljanje, praćenje, pregled, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (SUKP).

 

Business Continuity Management System de CyberManager

- Identificirati i upravljati trenutnim i budućim poremećajima u poslovanju.
- Minimiziranje utjecaja incidenata i gubitaka.
- Smanjite zastoje tijekom incidenata i poboljšajte vrijeme oporavka.
- Neka prioritetne aktivnosti teku u kriznim vremenima.
- Pridržavajte se zakonskih i regulatornih zahtjeva.

System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Xml.XmlDocument' to type 'System.Xml.XmlElement'.
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.DetermineRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedContentCache.GetRouteById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.Routing.DefaultUrlProvider.GetUrl(UmbracoContext umbracoContext, Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.<>c__DisplayClass16_0.<GetUrl>b__0(IUrlProvider provider)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at Umbraco.Web.Routing.UrlProvider.GetUrl(Int32 id, Uri current, UrlProviderMode mode)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text, UrlProvider urlProvider)
  at Umbraco.Web.Templates.TemplateUtilities.ParseInternalLinks(String text)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_rte_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Rte.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\wwwroot\IRM360\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20