Większy wgląd i kontrola dzięki prostocie
Oprogramowanie do zintegrowanego zarządzania ryzykiem, zgodności i certyfikacji

 

CyberManager

SZBC, SZBI, SZIP & SZCD

SZJ

Czytać więcej

Przyspieszenie procesu ISO 9001, w tym funkcjonalności badania satysfakcji klienta i zarządzania reklamacjami.

CyberManager

SZBC, SZBI, SZIP & SZCD

Czytać więcej

Łatwa zgodność z ramami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, prywatności lub ciągłości działania, takimi jak ISO27001, GDPR, NIST CSF, IEC 62443, ISAE3401, TISAX, PCI DSS, ISO 22301 itp.

 

 

 

 

SZRF

Czytać więcej

Łatwo wdrożyć w swojej organizacji kontrole finansowe dla GITCs i zapobiegać oszustwom prezesa.

Co mówią nasi użytkownicy
o swoich doświadczeniach z naszym oprogramowaniem

Podejście IRM360


Pragmatyczne, innowacyjne systemy zarządzania, które rozwijają się wraz z Tobą.
Większa kontrola i zaufanie do organizacji przy niższych kosztach