Plug-and-play-hanteringssystem för skalbar efterlevnad

Förenkla riskhantering och certifiering och öka förtroendet för er organisation.

 

Pragmatiska innovativa ledningssystem som växer med dig.

Mer kontroll och förtroende för din organisation till lägre kostnader!

 

 

  

SKL

Läs mer på

Påskynda ISO 9001, inklusive kundnöjdhetsundersökningar och funktioner för klagomålshantering.

 SFIS, SHIP, SFCS & SHKV

Läs mer på

Enkel efterlevnad av ramverk för cybersäkerhet, integritet eller affärskontinuitet som ISO27001, GDPR, TISAX, NIST CSF, SOC2, IEC 62443, ISAE3401, BIACS, PCI DSS, ISO 22301, etc.

SHRM

Läs mer på

Öka riskresiliensen hos dina medarbetare och din organisation. E-utbildningar och nycklar för cyberresiliens.

 

 

 

 

 

 

 

SFRH

Läs mer på

Easily embed Financial controls into your organization for the GITCs and prevent CEO Fraud.

Användarens erfarenhet av vår programvara


 


IRM360-metoden

 

Blok 1.jpg

Ingen skog av moduler, flexibelt och prisvärt. Definiera omfattningen av din kontroll med ledningssystem.

Blok 2.jpg

Inkluderar integrerad revisionshantering med visuell revisionsplanering, förbättringsåtgärder och instrumentpaneler.

Blok 3.png

Incidentregistrering, incidenthantering, hantering av dataintrång, registreringsmyndighet för anmälningar och registrerade personer.

Blok 4.png

Optimal insikt, säkerhet och förbättring genom uppgiftsstyrd Plan-Do-Check-Act med e-postavisering.

Blok 5.png

Snabbstartsguider och nyckelfärdiga mallar förenklar och minskar implementeringskostnaderna

Blok 6.jpg

Levereras med valfria standardramverk och best practice-mått inkl. länkar. Egna ramverk kan läggas till.

Blok 7.jpg

Optimal insikt, säkerhet och förbättring genom uppgiftsstyrd Plan-Do-Check-Act med e-postavisering

Blok 8.png

Optimalt säker, krypterad, redundant och certifierad miljö. Datalagring inom EES.

Blok 9.png

Snabbstartsguider och nyckelfärdiga mallar förenklar och minskar implementeringskostnaderna

Blok 10.jpg

Användare bidrar med idéer för att kontinuerligt förbättra funktionalitet, innehåll och användbarhet

Forenkl din compliance og certificeringer.

Mere end 40 standarder og frameworks er nu tilgængelige for vores IRM360 Management Systems, så du nemt kan styre din compliance og opnå certificeringer. Du kan også tilføje dine egne standarder til vores systemer. Nedenfor finder du de mest almindeligt anvendte standarder, vi tilbyder. Kan du ikke finde den standard, du har brug for? Så kontakt os venligst.

ISO 27001-IRM360-Groen-ISMS.jpg

ISO27001

Internationell standard för informationssäkerhet.

GDPR-AVG-Logo-Groen-Website.png

GDPR

Lagar om skydd av personuppgifter och integritet.

ISO 27701-Website-Groen.jpg

ISO27701

Internationell standard för hantering av sekretess.

ISO 22301-Groen.jpg

ISO22301

Internationell standard för Business Continuity.

SOC2-Groen-Rondje.jpg

SOC2

Internationell säkerhetsram för IT-tjänster.

CSIR-website-logo-groen.jpg

CSIR

Säkerhetsstyrning och säkerhetsåtgärder för infraobjekt.

NIST-logo-groen-website.jpg (2)

NIST CSF

Ramverk för cybersäkerhet, bästa praxis och rekommendationer.

IEC-62443-logo-website-groen.jpg (1)

IEC62443

Säkerhet för industriella automations- och styrsystem

NIS2-logo-groen-website.jpg

NIS2

För samhällsviktiga organisationer och organisationer med viktig infrastruktur.

ISO42001-logo-website.png

ISO 42001

Normer för konstnärlig intelligens

BC5701-logo.png

BC 5701

Standard för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

PCI-DSS-logo-website-groen.jpg

PCI/DSS

Inf. Säkerhetsdirektiv Payment Card Industry.

ISO9001-logo-website-groen.jpg

ISO9001

Standard för kvalitetsledningssystem.

CIS-controls-website-logo-groen.jpg

CIScontrols

Standard med säkerhetsåtgärder för cybersäkerhet.

NTA-7516-website-logo-groen.jpg

NTA-7516

Säker e-postöverföring av känslig information.

AFM-website-logo-groen.png

AFM

Grundläggande informationssäkerhet för den finansiella sektorn.

ITGC-logo-groen-website.png

ITGC

Åtgärder för tillförlitlig och oföränderlig IT-behandling.

Eigen-norm-Groen-Website.jpg

Egen standard

Du kan enkelt lägga till dina egna standarder.

ISO14001-Logo-website-groen.png

ISO14001

Standard för miljöledningssystem.

TISAX-Logo-website-groen.png

TISAX

Informationssäkerhet för fordonsindustrin.

ISO41001-logo-website-normen.png

ISO 41001

Standard för fastighetsförvaltning

ABDO-norm-logo-defensie-beveilingseisen.png

ABDO

Allmänna säkerhetskrav Försvarskommandon