Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er blevet udarbejdet med den størst mulige omhu. Vi gør vores yderste for at sikre, at de præsenterede oplysninger forbliver opdaterede.

Alle oplysninger på dette websted, uanset form (tekster, billeder, video- og/eller lydfragmenter, filer, der skal downloades osv.), tilhører IRM360 B.V., medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

IRM360 B.V. og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for nogen skade forårsaget direkte eller indirekte af besiddelse eller brug af oplysninger opnået via denne hjemmeside. Ingen af oplysningerne på dette websted eller som kan downloades fra dette websted må reproduceres, lagres i en automatisk datafil eller offentliggøres hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på nogen anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra IRM360 B.V.