Opfylder GDPR-krav og forenkler certificering

Mere tillid til en lavere pris

 IRM360 - PIMS

System til håndtering af privatlivsoplysninger

Anmod om en (online) demo

Tids- og omkostningsbesparende, ikke behov for flere regneark

Beskyt dine private data med ISMS-integration.

Nem synlighed af dine privatlivsrisici, databrud og behandlingsregistre

System til håndtering af privatlivsoplysninger (PIMS)


Med PIMS integreret i ISMS kan du administrere dine GDPR-krav via IRM360-styringssystemet.

Med dashboardet får du øjeblikkelig indsigt i niveauet for overholdelse af for eksempel GDPR eller standarder som ISO 27701.

  • Databehandlerregister og arbejdsgang
  • Databehandlere og databehandleraftaler
  • (Pre)Dpia'er
  • Håndtering af databrud
  • Risikostyring
  • Standardiseringsrammer ISO 27701, Norea PCF osv.
The PIMS is part of the IRM360 Standard, Advanced, and Pro licenses.
PIMS-2023.png
ISMS_2022_Dataprocessings.png

Komplet behandlingsregister


Grundlaget for vores Privacy Information Management System er behandlingsregistret. Det er enkelt i designet, men alle de elementer, du har brug for, er der til hurtigt at udfylde registret, fra baser, datakategorier, opbevaringsperioder, pre DPIA, processorer og processoraftaler, processorer og underprocessorer EØS-anmeldelser osv.

PIMS er integreret med ISMS og de andre IRM360-ledelsessystemer, og det er nemt at lave links til processer, organisatoriske enheder eller ressourcer. Du kan også bruge vores API til at offentliggøre data via f.eks. en hjemmeside, hvis du ønsker det.

Når du har udfyldt registret, får du hurtigt indsigt i, hvilke behandlingsoperationer der er risikable, og du kan udføre en DPIA.

Du kan med fordel inddrage PIMS' behandlingsregister i et workflow, så de involverede ved, hvornår der er sket ændringer, som skal evalueres.

Håndter risici ét sted


Gennem risikodashboardet og risikoregistret har du indsigt i dine privatlivsrisici og status for analyser og behandlinger.

Foranstaltninger vælges nemt via risikohåndtering eller ved hjælp af udvælgelsesattributter. Som standard er systemet udfyldt med en omfattende database over trusler mod privatlivets fred.

RiskManagement-2023.png
ISO27001 tool.jpg (1)

Løbende synlighed og administration af databrud


Et brud på datasikkerheden er i første omgang en hændelse. Gennem administrationssystemet kan du nemt registrere hændelser. Gennem en smart metode hjælper systemet dig med at identificere databrud baseret på forskellige karakteristika under registreringen. Systemet har en proaktiv tilgang til at gøre den databeskyttelsesansvarlige opmærksom på potentielle databrud allerede nu. Ved hjælp af en tjekliste kan du afgøre, om databrud skal rapporteres til AP og de involverede. Det er nemt at holde styr på dette.

Reducer revisionspres og -omkostninger


Auditprogrammer er hurtige at sætte op, planlægge eller gentage. Det er nemt at tildele forbedringstiltag, og genbrug af dokumentation gør det nemt at implementere.

I hele Internal Audit-dashboardet er det nemt at visualisere eventuelle privatlivsstandarder som ISO 27701 for at oprette en intern auditplan, herunder tilbagevendende audits gennem årene. Fra dashboardet har du indsigt i alle åbne og udløbne opgaver, og du kan administrere dem herfra. Med enkel integration kan du integrere dine ISO 27001-audits, så du ikke behøver at gøre dobbeltarbejde.

internalauditslaptop-2023.png
Asianwomenelearning.jpg

Integreret e-læring til bevidstgørelse om privatlivsrisici


Risk Awareness for Privacy og administreres nemt og integreret gennem det integrerede E-Learning management system. Det muliggør en integreret tilgang, så dine medarbejdere ikke er det svageste led, men et stærkt led. Resultaterne kan nemt integreres i f.eks. ledelsens gennemgang af ISO 27701.

Nem implementering og opfyldelse af standarder


Der findes en klar køreplan for indførelsen af IRM360-styringssystemet, så du kan komme hurtigt og uafhængigt i gang.

For at understøtte indførelsen af PIMS er der en GDPR-PIMS Quick Start-guide med tjeklister, der kan hjælpe dig med at forberede dig til eventuelle eksterne audits.

123-Stappen-CyberManager-DK.png

IRM360 - Abonnementer

Afhængigt af dit abonnement inkluderer CyberManager Suite ISMS, PIMS, CSMS og/eller FKSS management system.


Abonnementstyper & priser