Beskyt din organisation mod fiasko!

Forebyg og håndter nødsituationer, og øg din organisations modstandsdygtighed.

 IRM360 - FKSS

Ledelsessystem for forretningskontinuitet

Anmod om en (online) demo

Tids- og omkostningsbesparende, ingen regneark nødvendige, intuitiv og nem at bruge.

Administrer ISO 22301 og integrer den fuldt ud med ISMS og ISO 27001.

Integrerede ledelsessystemer til forretningskontinuitet.


På grund af forstyrrelser som ransomware, hackerangreb, strømafbrydelser eller naturkatastrofer er organisationer i stigende grad opmærksomme på behovet for at forberede sig på forstyrrelser.

Evnen til at modstå sådanne forstyrrelser, cyberresiliens, er et kritisk element for at overleve som organisation, være en betroet partner for dine kunder eller partnere og være foran konkurrenterne.

IRM360's administrationssystem FKSS identificerer din organisations forretningskritiske processer og systemer, hjælper dig med at udvikle planer for forretningskontinuitet og disaster recovery, beskytter din organisation mod forstyrrelser og hjælper din organisation med at reagere hurtigt i tilfælde af en katastrofe.


 

Ledelsessystem for forretningskontinuitet (FKSS)


Med det integrerede FKSS kan du nemt udføre Business Continuity Assessments, registrere og teste kontinuitetsplaner.

Fra dashboardet har du direkte indsigt i niveauet af overholdelse af f.eks. ISO 22301-standarden. Integrationen med ISMS- og BIA-vurderingerne forhindrer dobbeltarbejde.

De integrerede IRM360-funktionaliteter som interne og eksterne audits, risikoregister, erklæring om anvendelighed og ledelsesgennemgang er naturligvis også tilgængelige for FKSS. Hvis ledelsessystemets foranstaltninger allerede er i orden fra ISO 27001-ledelsessystemet (ISMS), behøver du ikke at opsætte dem igen, kontrollere dem eller udføre en audit på dem. Du behøver kun at fokusere på ISO 22301 bilag A.

FKSS er en del af IRM360 Pro-licensen.
BCMS-2023.png
RiskManagement-2023.png

Håndter risici ét sted


Gennem risikodashboardet og risikoregistret får du indsigt i dine organisatoriske, proces- eller ressourcemæssige risici og status for analyser og behandlinger.

Foranstaltninger vælges let via risikohåndtering eller ved hjælp af udvælgelsesattributter. Som standard er systemet udfyldt med en omfattende database over trusler.

Risikostyringssystemet er en del af IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-licensen.

Løbende forbedringer og indsigt i opgaver


Centralt i vores ledelsessystemer er en kontinuerlig forbedringstilgang baseret på risikostyring, politikker, foranstaltninger, overvågning og revisioner for at identificere afvigelser, teste effektiviteten, evaluere og korrigere.

Users can see at a glance all the executable
Plan-Do-Check-Act tasks and receive e-mail notifications of them.
BCMS-E-learning-Laptop-Woman.jpg
internalauditslaptop-2023.png

Reducer revisionspres og -omkostninger


Auditprogrammer er hurtige at sætte op, planlægge eller gentage. Forbedringstiltag er nemme at tildele, og genbrug af dokumentation gør implementeringen nem.

Fra Internal Audit-dashboardet kan den interne auditplanlægning gøres visuel, inklusive tilbagevendende audits gennem årene. Fra dashboardet har du indsigt i alle åbne og udløbne opgaver, og du kan administrere dem herfra.

Audit management-systemet er en del af IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-licensen.

Integreret e-læring til risikobevidsthed


Risikobevidsthed om privatlivets fred og informationssikkerhed er nemt og integreret gennem det integrerede E-Learning management system. Det muliggør en integreret tilgang, så dine medarbejdere ikke er det svageste led, men et stærkt led. Resultaterne er nemme at integrere i for eksempel ledelsens gennemgang.

E-Learning management-systemet er en del af IRM360 Standard, Advanced og Pro-licensen.

 

E-Learning-Uitleg-3-Luik-DK.png
Laptop-working-BCMS.jpg

 

Specielt til organisationer, der fokuserer på ISO 27001 for informationssikkerhed, har vi udviklet specifikke awareness-programmer, der er skræddersyet til aspekterne Fysisk, Menneskelig, Organisatorisk og Teknisk samt Privatliv. Dette giver dig mulighed for at passe godt ind i kravene i bilag A fra ISO 27001, der gælder fra 2022.

Læs her om vores integrerede E-Learning management system, Risikobevidsthed Styringssystem (RAMS).
123-Stappen-CyberManager-DK.png

Nem implementering og opfyldelse af standarder


Der findes en klar køreplan for introduktion af IRM360-ledelsessystemet, så du kan komme hurtigt og uafhængigt i gang.

For at understøtte implementeringen af forskellige standarder og rammer er der flere Quick Start-guides og tjeklister til rådighed, som kan hjælpe dig med at forberede dine eksterne audits.

IRM360 - Abonnementer

Afhængigt af dit abonnement inkluderer CyberManager Suite ISMS, PIMS, CSMS og/eller FKSS management system


Abonnementstyper & priser