Abonnementer på IRM360 Management System


 

CyberManager Standard - C

ISMS + PIMS

Til små organisationer, der ønsker eller er nødt til at overholde ISO 27001-standarden og har brug for at implementere et ISMS i henhold til denne standard. "Standard" er også udstyret med Privacy-funktionalitet.

Gennem ISMS-menuen kan du se status for dit ISMS, dine risici, dine implementerings- og forbedringsopgaver, dine rapporter såsom Management Review osv. Med dette er din informationssikkerhed beviseligt kontrolleret i henhold til ISO27001- eller. Gennem PIMS-menuen har du bl.a. indsigt i dit datalækage- og behandlingsregister.


CyberManager Advanced - C

ISMS + PIMS + CSMS

Til organisationer, der har brug for et professionelt ISMS til opsætning, eksistens og drift. Sikkerhed for standarder som ISO27001, SOC2 og ISAE3402. Et privatlivssystem (PIMS) til GDPR med behandlingsregister, (pre) DPIA'er og ønsker at kontrollere deres cyberrisici og har brug for direkte indsigt i implementeringsstatus, udførte kontroller og sårbarheder i de vigtigste (zero trust) systemer via CSMS.

Opsætning, eksistens og drift for både CSMS, ISMS og PIMS er enkel, og ledelsessystemerne er integrerede. The advanced tilbyder også Single Sign On-integration med ADFS, AzureAD eller Okta til brugeradgang.

CyberManager Pro - C

ISMS + PIMS + CSMS + BCMS

For organizations that require a professional ISMS for set-up, existence, and operation. Assurance for standards such as ISO27001, NEN7510, BIO, SOC2, and ISAE3402. A Privacy System (PIMS) for the AVG/GDPR with processing register, (pre) DPIA's and want to control their cyber risks and need direct insight in the implementation status, performed controls and vulnerabilities of the most important (zero trust) systems via the CSMS.

Setup, existence, and operation for both the CSMS, ISMS, and PIMS is simple, and the management systems are integrated.  The advanced also offers Single Sign On integration with ADFS, AzureAD, or Okta for user access.
Forbedr din risikostyring og fremskynd dine ISO-implementeringer og -certificeringer!

Anmodning om en online demo