ISO 22301 - Business Continuity


ISO 22301 er den internationale standard inden for Business Continuity. Standarden præsenterer en ramme for organisationer til at forberede, planlægge og implementere kontroller til at reagere på forstyrrende hændelser. Standarden blev udviklet for at beskytte organisationer mod potentielle forstyrrelser.
Den tager højde for uforudsete hændelser, forretningsbehov og organisationens kapacitet.
Et BCMS hjælper organisationer med at håndtere hændelser, der påvirker alle forretningskritiske processer og aktiviteter, fra svigt af en enkelt server til fuldstændigt tab af store faciliteter.

Ved hjælp af et ISO 23301-ledelsessystem kan organisationer identificere, hvilke trusler der er relevante og påvirker organisationens kritiske processer. Desuden gør standarden det muligt for organisationen at planlægge for alle potentielle trusler i tide, så virksomheden ikke går i stå, når det bliver en realitet.

At bruge et BCMS giver flere fordele, såsom proaktivt at minimere påvirkninger, holde forretningskritiske funktioner aktive i krisetider, kortlægge nuværende og fremtidige trusler og minimere nedetid i krisetider og fremskynde genopretningstiden.

Uanset hvor stor eller lille organisationen er, kan tilbageslag have betydelige konsekvenser. Heldigvis er ISO 22301 også velegnet til mindre organisationer.

At kombinere et information security management system (ISMS) og BCMS er den mest robuste måde at opbygge cyberrobusthed på og sikre, at din organisation kan vende tilbage til normal drift så hurtigt som muligt.

Uanset organisationens størrelse, dens aktiviteter eller sektor, er den sårbar over for mange former for forstyrrelser. Naturkatastrofer, politiske uroligheder, terrorisme og teknologiske fejl kan opstå når som helst og føre til driftsforstyrrelser.

Standarden giver en ramme for bestemmelse af potentielle forstyrrelser, forretningspåvirkning, udvikling af strategi ved Plan - Do - Check - Action for at implementere, styre, overvåge, gennemgå, vedligeholde og løbende forbedre et Business Continuity Management System (BCMS).

 

Business Continuity Management System de CyberManager

- Identificer og håndter nuværende og fremtidige forstyrrelser i virksomheden.
- Minimere konsekvenserne af hændelser og tab.
- Minimere nedetid under hændelser og forbedre genopretningstiden.
- Holde prioriterede aktiviteter kørende i krisetider.
- Overholde juridiske og lovgivningsmæssige krav.

Har du styr på kontinuiteten med ISO22301?
Vores ledelsessystemer understøtter implementering og certificering!

Anmod om en (online) demo