Beskytt organisasjonen din mot feil!

Forebygge og håndtere nødsituasjoner og øke organisasjonens motstandsdyktighet.

 IRM360 - SSFK

System for styring av forretningskontinuitet

Be om en (online) demo

Tids- og kostnadsbesparende, ingen regneark nødvendig, intuitivt og enkelt å bruke

Administrer ISO 22301 og integrer fullt ut med SSIS og ISO 27001.

Integrerte styringssystemer for forretningskontinuitet.


På grunn av forstyrrelser som løsepengevirus, hackerangrep, strømbrudd eller naturkatastrofer er organisasjoner i økende grad klar over behovet for å forberede seg på forstyrrelser.

Evnen til å motstå slike forstyrrelser, cyberresiliens, er avgjørende for å overleve som organisasjon, være en pålitelig partner for kundene eller partnerne dine og ligge foran konkurrentene.

IRM360-styringssystemet SSFK identifiserer organisasjonens forretningskritiske prosesser og systemer, hjelper deg med å utvikle planer for forretningskontinuitet og katastrofegjenoppretting for å beskytte organisasjonen mot avbrudd, og hjelper organisasjonen med å reagere raskt i tilfelle en katastrofe.


 

System for styring av forretningskontinuitet (SSFK)


Med den integrerte SSFK kan du enkelt utføre Business Continuity Assessments, registrere og teste kontinuitetsplaner. 

Fra dashbordet har du direkte innsikt i graden av samsvar med for eksempel ISO 22301-standarden. Integrasjonen med SSIS- og BIA-vurderingene forhindrer dobbeltarbeid. 

Selvfølgelig er de integrerte IRM360-funksjonene som interne og eksterne revisjoner, risikoregister, erklæring om anvendelighet og ledelsens gjennomgang også tilgjengelige for SSFK. Hvis styringssystemtiltakene allerede er i orden fra ISO 27001-styringssystemet (SSIS), trenger du ikke å sette dem opp på nytt, kontrollere dem eller utføre en revisjon av dem. Du trenger bare å fokusere på ISO 22301 vedlegg A.

SSFK er en del av IRM360 Pro-lisensen.
BCMS-2023.png
RiskManagement-2023.png

Håndtere risiko på ett sted


Gjennom risikodashboardet og risikoregisteret har du innsikt i organisasjons-, prosess- eller ressursrisikoer og status for analyser og behandlinger.

Tiltak velges enkelt via risikohåndtering eller ved hjelp av utvalgsattributter. Som standard er systemet fylt med en rik database med trusler.

Risikostyringssystemet er en del av IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-lisensen.

Kontinuerlig forbedring og innsikt i oppgaver


Sentralt i styringssystemene våre er en kontinuerlig forbedringstilnærming basert på risikostyring, retningslinjer, tiltak, overvåking og revisjoner for å identifisere avvik, teste effektiviteten, evaluere og korrigere.

Brukerne kan se alle kjørbare oppgaver på et øyeblikk.
Plan-Do-Check-Act-oppgaver og motta e-postvarsler om dem.
BCMS-E-learning-Laptop-Woman.jpg
internalauditslaptop-2023.png

Redusere revisjonspresset og kostnadene


Revisjonsprogrammer er raske å sette opp, planlegge eller gjenta. Det er enkelt å tildele forbedringstiltak, og gjenbruk av bevis gjør implementeringen enkel. 

Fra dashbordet for internrevisjon kan internrevisjonsplanleggingen gjøres visuell, inkludert tilbakevendende revisjoner gjennom årene. Fra dashbordet har du innsikt i alle åpne og utløpte oppgaver, og du kan administrere dem herfra.

Revisjonsstyringssystemet er en del av IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-lisensen.

Integrert e-læring for risikobevissthet


Risikobevissthet for personvern og informasjonssikkerhet er enkelt og integrert gjennom det integrerte styringssystemet for e-læring. Det muliggjør en integrert tilnærming slik at de ansatte ikke er det svakeste leddet, men det sterkeste. Resultatene integreres enkelt i for eksempel ledelsens gjennomgang.

Administrasjonssystemet for e-læring er en del av IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-lisensen.

 

E-Learning-Uitleg-3-Luik-NO.png
Laptop-working-BCMS.jpg

 

Spesielt for organisasjoner som fokuserer på ISO 27001 for informasjonssikkerhet, har vi utviklet spesifikke bevissthetsprogrammer som er skreddersydd for aspektene Fysisk, Menneskelig, Organisatorisk og Teknisk samt Personvern. Dette gjør at du kan oppfylle kravene i vedlegg A i ISO 27001 som gjelder fra 2022.

Les her om vårt integrerte e-læringsstyringssystem, Risk Awareness Management System (RAMS).
123-Stappen-CyberManager-NO.png

Enkel implementering og oppfyllelse av standarder


Det finnes et tydelig veikart for innføring av IRM360-administrasjonssystemet, slik at du kan komme raskt og uavhengig i gang.

For å støtte gjennomføringen av ulike standarder og rammeverk finnes det flere hurtigstartveiledninger og sjekklister som kan hjelpe deg med å forberede eksterne revisjoner. 

IRM360 - Abonnementer

Avhengig av abonnementet ditt inkluderer CyberManager Suite følgende funksjoner SSIS, SFIP, SSCK, and/or SSFK management system


Abonnementstyper og priser