Øke de ansattes cybermotstandskraft
til dine ansatte.

SSRB - System for styring av risikobevissthet

Redusere risikoen for phishing, virus, hackere og løsepengevirus.

Be om en (online) demo


Bevissthet som er integrert i en PDCA-tilnærming

Øke de ansattes risikobevissthet

Testresultatene er synlige i SSIS
og ledelsens gjennomgang

Risikobevissthet som en del av virksomheten og integrert i styringssystemene.


Standarder som ISO 27001, men også personvernlovgivning som personvernforordningen, krever strukturelt påviselig risikobevissthet. Ulike internasjonale studier har vist at de fleste datainnbrudd skjer via phishing-angrep, så mye som 93 %. Det er derfor avgjørende for god sikkerhet å ta hensyn til dette og gjøre de ansatte til det sterkeste leddet i sikkerheten. Med IRM360 Risk Awareness Management System (SSRB) kan du fullt ut integrere risikobevissthet i IRM360 Management Systems som SSIS-styringssystemet for informasjonssikkerhet eller for eksempel SFIP-styringssystemet for personvern. 

 

Klikk på videoen over for en forhåndsvisning

Språket er skreddersydd for lisensen din. Fra Advanced- og Pro-lisensen kan du velge mellom hele 18 språk!

Atferdsendring, kunnskap og testing i ett basert på Plan-Do-Check-Act.


Fra SSRB-administrasjonsmenyen kan programmer for risikobevissthet enkelt settes opp og distribueres til brukerne dine (Plan). Brukerne har tilgang til e-læringsprogrammene og testene via oppgaveportalen (DO) og varsles via e-post. Fremdrift og resultater (Check) kan overvåkes via ulike dashbord, for eksempel SSIS. Rapporter og forbedringstiltak kan for eksempel integreres fullt ut i ledelsens vurdering av ISO 27001, og du kan oppnå kontinuerlig forbedring (Act).

Laptop-working-PIMS.jpg
E-Learning-Uitleg-3-Luik-NO.png

ISO 27001:2022 klar!


Spesielt for organisasjoner som fokuserer på ISO 27001-standarder for informasjonssikkerhet, har vi utviklet spesifikke bevissthetsprogrammer som er skreddersydd for aspektene Fysisk, Menneskelig, Organisatorisk og Teknisk samt Personvern. Dette gjør at du passer godt inn i kravene i vedlegg A i ISO 27001 som gjelder fra 2022.

Emner:  
Fysisk sikkerhet:
 • Sikkerhetstiltak for tilgang
 • Besøkende
 • Beskyttelse av konfidensiell informasjon
 • Arbeid hjemmefra og på farten
 • Sikkerhetskopiering
Menneske:
 • Passord og 2FA-autentisering
 • Phishing
 • Hacking, identitetstyveri, løsepengevirus
Teknologi:
 • Kryptering av trafikk, lagring og e-post
  Oppdatering
  2FA og skadelig programvare/ransomware
Organisasjon:
 • Policyer, prosedyrer og retningslinjer
 • Lover og forskrifter, inkludert personvern
 • Bøter, erstatning og ditt ansvar
Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Tysk, Engelsk, Fransk, Finsk, Svensk, Dansk, Norsk, Tsjekkisk, Polsk, Italiensk, Ungarsk, Slovakisk, Estisk, Litauisk, Latvisk, Kinesisk (Mandarin)

Kontinuerlig forbedring av forståelsen av påviselig risikobevissthet
for ISO 27001-revisjonen


Sentralt i IRM360-styringssystemene er den interaktive evalueringsrapporten. Her har du muligheten til å registrere resultatene av e-læring direkte og bruke måleresultatene til eksterne sertifiseringsrevisjoner, f.eks. ISO 27001 osv.

LaptopDirectiebeoordeling.png
LaptopE-LearningMenu.png

Administrer alle bevisstgjøringsprogrammene dine på ett sted:


 • Enkel brukeradministrasjon etter gruppenivå, funksjon/rolle eller til og med etter ADFS/Azure AD-sikkerhetsgrupper.
 • Lag egne e-læringsprogrammer, legg til spørreskjemaer og videomateriale.
 • Øyeblikkelig innsikt i fremdrift og resultater.
 • Tilgjengelig på flere språk.

E-læringspakke med abonnement


Vårt unike tilbud er at antall brukere ikke bestemmer prisen på våre valgfrie e-læringspakker, men heller din CyberManager-lisens. Hvis du for eksempel har en CyberManager Small-lisens, vil 5 administrasjonsbrukere ha tilgang og et ubegrenset antall oppgavebrukere.

Våre e-læringspakker er kompatible med denne lisensmodellen.
Klikk nedenfor for priser.

Priser på valgfri "Security Awareness Pack"