CyberManager-abonnementer

CyberManager Standard - C

SSIS + SFIP

For små organisasjoner som ønsker eller trenger å overholde ISO 27001-standarden  og trenger å implementere et SSIS i henhold til denne standarden. "Standard" er også utstyrt med personvernfunksjonalitet.

Gjennom SSIS-menyen kan du se status for SSIS, risikoer, implementerings- og forbedringsoppgaver, rapporter som ledelsesgjennomgang osv. Med dette er informasjonssikkerheten din beviselig kontrollert i henhold til ISO27001-standarden. Gjennom SFIP-menyen har du blant annet innsikt i datalekkasjer og behandlingsregister.

CyberManager Advanced - C

SSIS + SFIP + SSCS

For organisasjoner som trenger et profesjonelt SSIS for oppsett, eksistens og drift. Forsikring for standarder som ISO27001, SOC2 og ISAE3402. Et personvernsystem (SFIP) for GDPR med behandlingsregister, (pre) DPIA-er og ønsker å kontrollere sine cyberrisikoer og trenger direkte innsikt i implementeringsstatus, utførte kontroller og sårbarheter i de viktigste (zero trust) systemene via SSCS

Oppsett, eksistens og drift for både SSCS, SSIS og SFIP er enkelt, og styringssystemene er integrert.  Den avanserte versjonen tilbyr også Single Sign On-integrasjon med ADFS, AzureAD eller Okta for brukertilgang.
CyberManager Pro - C

SSIS + SFIP + SSCS + SSFK

For organisasjoner som trenger et profesjonelt SSIS for oppsett, eksistens og drift. Forsikring for standarder som ISO27001, SOC2 og ISAE3402. Et personvernsystem (SFIP) for AVG/GDPR med behandlingsregister, (pre) DPIA-er og ønsker å kontrollere sine cyberrisikoer og trenger direkte innsikt i implementeringsstatus, utførte kontroller og sårbarheter i de viktigste (zero trust) systemene via SSCS

Setup, existence, and operation for both the SSCS, SSIS, and SFIP is simple, and the management systems are integrated.  The advanced also offers Single Sign On integration with ADFS, AzureAD, or Okta for user access.