Forenkle ISO 9001

 IRM360 - SKS

Kvalitetsstyringssystem

Be om en (online) demo

Tids- og kostnadsbesparende. Enkelt intuitivt oppsett, administrasjon og brukervennlig.

Integrert innsikt i klager og kundetilfredshet.

Optimal kontroll via PDCA-forbedringssyklus og etter ISO 9001, ISO 14001 osv..

Kontroll over kvalitets- og styringssystemdokumentasjon

Optimal støtte for å sette opp og kontrollere et ISO 9001-kvalitetsstyringssystem.


Stadig flere organisasjoner innser at risikostyring er en kombinasjon av hendelses- og klagehåndtering, overholdelse av lover og forskrifter, overvåking av kundetilfredshet og oppnåelse av sertifiseringer. Konteksten som organisasjonen opererer i, avgjør hva du trenger å fokusere på. Digitaliseringen sørger for at det er mye fokus på informasjonssikkerhet og personvern, men kvalitetsstyring er en del av kontrollen for stadig flere organisasjoner.

For å støtte disse organisasjonene har vi utviklet et sett med styringssystemer som kan fungere som frittstående enheter eller integreres med hverandre. Dette forhindrer unødvendig "dobbeltarbeid", og en integrert tilnærming reduserer sjansen for og konsekvensene av risikoer. SKS for kvalitetsstyring er et slikt system som også kan integreres med for eksempel et ISMS-system for informasjonssikkerhet.

Fokus på kundetilfredshet


Med den integrerte kundetilfredshetsmodulen kan du enkelt sette opp kundetilfredshetsundersøkelser og sende dem til adresselister som er enkle å administrere. Modulen tilbyr ulike spørsmålstyper, og resultatene vises i ulike oversikter.

dreamstime_ratingstartlaptop.jpg
dreamstime_callcenter.jpg

Registrering og behandling av klager


Klager er enkle å registrere og administrere. Gjennom oversikter kan du se hvor klagene dine kommer fra, og hva som er fremdriften i behandlingen, og du kan enkelt rapportere om dette.

ISO 9001-styringssystem under kontroll


SKS er basert på den samme "motoren" som alle andre IRM360-styringssystemer. Kontroll av alle oppgaver, fra klagebehandling, hendelser, kontrolloppgaver og interne eller eksterne lydoppgaver gjøres via Plan-Do-Check-Act-systemet. Om ønskelig kan du også innlemme opplæringsvideoer eller tester i systemet.

Nesten alle aktiviteter kan legges inn gjentatte ganger, slik at du trenger å registrere så få ting som mulig to ganger og spare tid og kostnader. 

SKS-dashbordet gir deg innsikt i hele kontrollsystemet og spesifikke rapporter som en erklæring om anvendelighet, ledelsens gjennomgang, interne revisjonsrapporter og dokumentasjon av styringssystemet, og er skreddersydd for sertifiseringsrevisjonen.

qms-2023-workflow.png

Frittstående eller integrertSKS er tilgjengelig som et frittstående system eller kan integreres i CyberManager-lisensene (Advanced eller Pro) der du kan håndtere IT-, cyber-, personvern- og/eller kontinuitetsrisikoer og oppnå standarder som ISO 9001.