Öka cyberresiliensen hos dina
hos dina anställda.

SHRM - System för hantering av riskmedvetenhet

Minska risken för nätfiske, virus, hackare och utpressningstrojaner.

Begär en demo (online)


Medvetenhet integrerat reglerad utifrån en PDCA-strategi

Öka dina anställdas riskmedvetenhet

Testresultat som är synliga i ditt SFIS
och ledningens granskning

Riskmedvetenhet som en del av din verksamhet och integrerad i dina ledningssystem.


Standarder som ISO 27001, men även integritetslagstiftning som GDPR, kräver strukturellt sett en påvisbar riskmedvetenhet. Olika internationella undersökningar har visat att de flesta dataintrång sker via nätfiskeattacker, så mycket som 93 %. Det är därför avgörande för god säkerhet att uppmärksamma detta och göra dina anställda till den starkaste länken i säkerheten. Med IRM360 Risk Awareness Management System (SHRM) kan du helt integrera riskmedvetenhet i IRM360-ledningssystemen, t.ex. ledningssystemet SFIS för informationssäkerhet eller till exempel ledningssystemet SHIS för sekretess.

 

Klicka på videon ovan för en förhandsvisning

Språket är anpassat till ditt körkort. Med Advanced- och Pro-licensen kan du välja mellan så många som 18 språk!

Beteendeförändring, kunskap och testning i ett och samma program baserat på Plan-Do-Check-Act.


Från SHRM-hanteringsmenyn kan du enkelt skapa och distribuera program för riskmedvetenhet till dina användare (Plan). Användarna har tillgång till E-Learning-programmen och testerna via uppgiftsportalen (DO) och meddelas via e-postmeddelanden. Framsteg och resultat (Check) kan övervakas via olika instrumentpaneler, till exempel SFIS. Rapporter och förbättringsåtgärder kan integreras fullt ut i förvaltningsbedömningen av till exempel ISO 27001, och du kan uppnå ständiga förbättringar (Act).

 

Laptop-working-PIMS.jpg
E-learning-Uitleg-3-Luik-UK.png

ISO 27001:2022 redo!


Särskilt för organisationer som fokuserar på ISO 27001-standarderna för informationssäkerhet har vi utvecklat särskilda medvetenhetsprogram som är skräddarsydda för aspekterna Fysisk, Mänsklig, Organisatorisk och Teknisk säkerhet samt Sekretess. Detta gör att du kan passa väl in i kraven i bilaga A från ISO 27001 som gäller från 2022.

Ämnen:  
Fysisk säkerhet:
 • Säkerhetsåtgärder för tillträde
 • Besökare
 • Skydd av konfidentiell information
 • Arbeta hemifrån och på resande fot
 • Säkerhetskopiering
Mänsklig:
 • Lösenord och 2FA-autentisering
 • Nätfiske
 • Hackning, identitetsstöld, ransomware
Teknik:
 • Kryptering av trafik, lagring, e-post
 • Patching
 • 2FA och skadlig kod/ransomware
Organisation:
 • Policyer, förfaranden och riktlinjer
 • Lagar och förordningar inkl. integritet
 • Böter, skadestånd och ditt ansvar
Tillgängliga språk: Holländska, Tyska, Engelska, Franska, Finska, Svenska, Danska, Norska, Tjeckiska, Polska, Italienska, Ungerska, Slovakiska, Estniska, Litauiska, Lettiska, Kinesiska (Mandarin)

Kontinuerlig förbättring av förståelsen, påvisbar riskmedvetenhet
för ISO 27001-revisionen


Centralt i IRM360-ledningssystemen är den interaktiva utvärderingsrapporten för ledningen. Här har du möjlighet att direkt registrera resultaten av E-Learnings och använda mätresultaten för externa certifieringsrevisioner, t.ex. ISO 27001, etc.

LaptopDirectiebeoordeling.png
LaptopE-LearningMenu.png

Hantera alla dina medvetandeprogram på ett och samma ställe:


 • Enkel användarhantering på gruppnivå, funktion/roll eller till och med av ADFS/Azure AD Security-grupper.
 • Skapa egna e-lektioner, lägg till frågeformulär och videomaterial.
 • Omedelbar insyn i framsteg och resultat.
 • Tillgänglig på flera språk.

Prenumeration på E-Learning-paket


Vårt unika erbjudande är att antalet användare inte avgör priset på våra valfria E-Learning-paket, utan snarare din CyberManager-licens. Om du till exempel har en CyberManager Small-licens har 5 ledningsanvändare tillgång och ett obegränsat antal arbetsanvändare.

Våra E-Learning-paket är kompatibla med denna licensmodell.
 Klicka nedan för priser.

Priser tillval "Paket för säkerhetsmedvetenhet"