Oppfylle GDPR-kravene og forenkle sertifiseringen

Mer tillit til en lavere kostnad

IRM360 - SFIP

System for Forvaltning av Informasjon om Personvern

Be om en (online) demo

Tids- og kostnadsbesparende, ikke behov for flere regneark.

Beskytt dine private data med SSIS-integrasjon.

Enkel oversikt over personvernrisikoer, brudd på personvernet og behandlingsregister

System for Forvaltning av Informasjon om Personvern (SFIP)


Gjennom SFIP, som er integrert med SSIS, kan du kontrollere GDPR-kravene dine fra IRM360-styringssystemet.

Fra dashbordet får du øyeblikkelig innsikt i graden av samsvar med for eksempel AVG eller standarder som ISO 27701. 

  • Behandlerregister og arbeidsflyt
  • Databehandlere og databehandleravtaler
  • (Pre)Dpia's
  • Håndtering av datainnbrudd
  • Risikostyring
  • Rammeverk for standarder ISO 27701, Norea PCF osv.
SFIP er en del av IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-lisensene.
PIMS-2023.png
ISMS_2022_Dataprocessings.png

Fullstendig behandlingsregister


Grunnlaget for vårt informasjonsstyringssystem for personvern er behandlingsregisteret. Det er enkelt utformet, men alle elementene du trenger er der for raskt å fylle ut registeret, fra grunnlag, datakategorier, oppbevaringsperioder, forhåndsvurdering av personvernkonsekvenser, databehandlere og databehandleravtaler, databehandlere og underdatabehandlere, EØS-vurderinger osv.

SFIP er integrert knyttet til SSIS og de andre IRM360-styringssystemene, og det er enkelt å opprette koblinger til prosesser, organisasjonsenheter eller ressurser. Du kan også bruke vårt API til å publisere data via et nettsted, for eksempel hvis du ønsker det. 

Når du har fylt ut registeret, har du raskt innsikt i hvilke behandlingsaktiviteter som er risikofylte, og du kan utføre en vurdering av personvernkonsekvenser.

Du kan optimalt inkludere SFIP-behandlingsregisteret i en arbeidsflyt slik at de involverte vet når endringer er gjort og må evalueres.

Håndtere risiko på ett sted


Gjennom risikodashboardet og risikoregisteret har du innsikt i personvernrisikoene dine og status for analyser og behandlinger.

Tiltak velges enkelt via risikohåndtering eller ved hjelp av utvalgsattributter. Som standard er systemet fylt med en omfattende database over personverntrusler.

riskanalyse-2023.png
ISO27001 tool.jpg (1)

Kontinuerlig synlighet og administrasjon av databrudd


Et datainnbrudd er i utgangspunktet en hendelse. Gjennom styringssystemet kan du enkelt registrere hendelser. Gjennom en smart metode hjelper systemet deg med å identifisere datainnbrudd basert på ulike kjennetegn under registreringen. Systemet har en proaktiv tilnærming for å gjøre personvernombudet oppmerksom på potensielle datainnbrudd. Ved hjelp av en sjekkliste kan du avgjøre om datainnbrudd må rapporteres til AP og de involverte. Det er enkelt å føre oversikt over dette.

Redusere revisjonspresset og kostnadene


Revisjonsprogrammer er raske å sette opp, planlegge eller gjenta. Det er enkelt å tildele forbedringstiltak, og gjenbruk av bevis gjør implementeringen enkel.

Fra dashbordet for internrevisjon kan alle personvernstandarder som ISO 27701 enkelt visualiseres for å lage en intern revisjonsplan, inkludert tilbakevendende revisjoner gjennom årene. Fra dashbordet har du innsikt i alle åpne og utløpte oppgaver, og du kan administrere dem herfra. Med enkel integrasjon kan du integrere ISO 27001-revisjoner slik at du slipper dobbeltarbeid. 

internalauditslaptop-2023.png
Asianwomenelearning.jpg

Integrert e-læring for bevissthet om personvernrisikoer


Risikobevissthet for personvern og administreres enkelt og helhetlig gjennom det integrerte styringssystemet for e-læring. Det muliggjør en integrert tilnærming slik at de ansatte ikke er det svakeste leddet, men det sterkeste. Resultatene integreres enkelt i for eksempel ledelsens gjennomgang for ISO 27701.

Enkel implementering og oppfyllelse av standarder


Det finnes et tydelig veikart for innføring av IRM360-administrasjonssystemet, slik at du kan komme raskt og uavhengig i gang.

For å støtte innføringen av SFIP finnes det en GDPR-SFIP Quick Start Guide med sjekklister for å hjelpe deg med å forberede deg på eventuelle eksterne revisjoner. 

123-Stappen-CyberManager-NO.png

IRM360 - Abonnementer

Avhengig av abonnementet ditt inkluderer CyberManager Suite følgende funksjoner SSIS, SFIP, SSCK, and/or SSFK management system


Abonnementstyper og priser