Øke cyberrobustheten, personvernet, forretningskontinuiteten og forenkle sertifiseringer

Mer tillit til en lavere kostnad

 

IRM360 Ledelsessystemer

SSIS - SUIP - SUKS - SUKP - SUSR - SUK - SUFR

Be om en (online) demo

Tids- og kostnadsbesparende, ingen regneark nødvendig, intuitivt og enkelt å bruke. Passer for alle organisasjoner.

Avhengig av abonnement, administrere ISO 27001, GDPR, TISAX, BIACS, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 osv.

Integrerte styringssystemer for cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, personvern og forretningskontinuitet.


Mer informasjon om å sikre et SSIS for din organisasjon?

Last ned hvitboken vår nå!
Den omhandler ulike aspekter ved informasjonssikkerhet, blant annet standarder som ISO 27001.
Den tar også opp spørsmålet om når det er behov for et SSIS (styringssystem for informasjonssikkerhet).
I tillegg diskuteres ulike typer verktøy, inkludert utvelgelsesprosessen.


Be om en hvitbok

SSIS NOORS.png SFIS ZWEEDS.png
SSCS NOORS.png SSFK NOORS.png

Styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS)


IRM360-styringssystemet gir deg full oversikt og kontroll over et SSIS i henhold til ISO 27001 og er i tråd med sertifiseringskravene. Systemet er dessuten komplett med viktige elementer som tiltaksmaler, standardrammeverk osv. slik at du kan komme i gang med en gang. Medarbeiderne ser umiddelbart oppgavene sine med klare tidsfrister og beskrivelser, og du kan tildele dem på en målrettet og ofte gjentakende måte, noe som sparer tid og kostnader. Alle, fra informasjonssikkerhetsansvarlige, revisjonsledere eller oppgavebrukere, vet hva de skal gjøre!

 • Innsikt i risikoer
 • Status og kontroll av SSIS-oppgaver basert på Plan-Do-Check-Act og e-postvarsling.
 • Interaktiv erklæring om anvendelighet og ledelsens gjennomgang
 • Eksterne og interne revisjoner (inkl. planlegging)
 • Registrer for forbedringer og avvik
 • Mål og nøkkelindikatorer
 • Utfylt med f.eks. MAPGOOD-trusselsett og knyttet til tiltak.
 • Forsynt med blant annet BBMcare-informasjon for helsetjenester basert på informasjonsobjekter.
isms_2022_dash.png

 

                                        Les mer om IRM360-SSIS

PIMS-2023.png

 

                                          Les mer om IRM360-SFIP

 

System for Forvaltning av Informasjon om Personvern (SFIP)


Med SFIP integrert i SSIS kan du administrere GDPR-kravene dine via IRM360-styringssystemet.

Med dashbordet får du øyeblikkelig innsikt i graden av samsvar med for eksempel personvernforordningen eller standarder som ISO 27701.

 • Behandlerregister og arbeidsflyt
 • Databehandlere og databehandleravtaler
 • (Pre)Dpia's
 • Håndtering av datainnbrudd
 • Risikostyring
 • Rammeverk for standarder ISO 27701 osv.
SFIP er en del av IRM360 Standard-, Advanced- og Pro-lisensene.

Styringssystem for cybersikkerhet (SSCK)


Med SSCK kan du beskytte organisasjonen din enda bedre mot nettkriminalitet og teste systemene dine for sårbarheter.

 • Kobles til cybersikkerhetskonseptene identifisere, beskytte, oppdage, reagere og gjenopprette.
 • Enkelt valg av tiltak basert på attributter som Anti-Ransomware og kobling til ressurser, prosesser eller avdelinger.
 • Integrert sårbarhetsanalyse inkl. tildeling av forbedringstiltak og vedlikehold i et forbedringsregister.
 • Fullt integrert med IRM360 SSIS-hendelses-, datainnbrudd-, risiko- og revisjonsstyringssystemet.
 • Tilgjengelige rammeverk og integrert attributt for valg av tiltak fra IEC-62443, CIS Controls, CSIR og NIST CSF.
SSCK er en del av IRM360 Advanced- og Pro-lisensen.
CSMS-2023.png

 

                                       Les mer om IRM360-SSCK

BCMS-2023.png

 

                                      Les mer om IRM360-SSFK

 

System for styring av forretningskontinuitet (SSFK)


Med det integrerte SSFK kan du utføre ulike kontinuitetsvurderinger av ressurser basert på klassifisering eller fra en konsekvensanalyse, registrere kontinuitetsplanene og teste kontinuiteten. 

I dashbordet har du direkte innsikt i graden av samsvar med for eksempel ISO 22301-standarden. Integrasjonen med SSIS-vurderingene forhindrer dobbeltarbeid.

Interne og eksterne revisjoner, risikoregister, erklæring om anvendelighet og ledelsens gjennomgang er selvsagt også tilgjengelig for SSFK.

SSFK er en del av IRM360 Pro-lisensen.

IRM360 - Abonnementer

Avhengig av abonnementet ditt inkluderer CyberManager Suite følgende funksjoner SSIS, SFIP, SSCK, and/or SSFK management system


Abonnementstyper og priser