Förhindra bedrägerier (CEO)

 IRM360 - SFRH

Implementera och övervaka finansiella kontroller i din organisation på ett enkelt sätt.

Begär en demo (online)

Öka greppet om de finansiella processerna.

Öka riskmedvetenheten.

Koppla ihop och testa förvaltningsåtgärderna på ett enkelt sätt.

Vikten av finansiell riskhantering

VD Bedrägerier, nätfiske, utpressningstrojaner, växande problem.


Företag drabbas allt oftare av CEO Fraud, även kallat valfångst. Olika undersökningar har visat att många anställda inom den finansiella administrationen måste hantera sådana attacker och i 75 procent av fallen hade detta en inverkan på verksamheten. Det är inte alla fall som är kända för att begränsa ryktesspridningen. I de flesta fall plundrades stora summor pengar, ekonomiska uppgifter förlorades, kunder förlorades på grund av den uppkomna ryktesskadan eller de inblandade medarbetarna fick sparken.

Cyberbrottslingar letar ständigt efter sätt att utnyttja tekniska eller mänskliga sårbarheter. Alla moderna metoder används, från nätfiske, social ingenjörskonst, utgivning som VD, falska webbplatser, hackning etc. för att slå till.

 

Bedrägeri av VD? Det händer inte mig!


Förfarandet är ofta detsamma. Via ett "konfidentiellt" e-postmeddelande ombeds finansförvaltningen att snarast överföra en stor summa pengar till en släkting.
Det angivna bankkontot som anges är dock en cyberkriminell persons bankkonto. E-postmeddelandet är utformat på ett sådant sätt att det ser ut att komma från direktören/den verkställande direktören. Ofta har brottslingen varit närvarande ett tag för att lära sig kommunikationen, härma den och vänta på det perfekta tillfället.

Det rör sig ofta om organisationer där en ny VD just har tillträtt och det rör sig om en speciell transaktion, det krävs brådska och sekretess och det rör sig ofta om en ny relation.

2022controler.jpg
RiskManagement-2023.png

SFRH gör din kontroll påvisbar


Med SFRH kan du enkelt vidta rätt kontrollåtgärder och implementera dem i organisationen på grundval av ett Plan-Do-Check-Act-princip. Detta kan göras genom riskanalyser eller en strategi för "grundläggande" åtgärder, per process eller på avdelningsnivå.

Med en snabb överblick kan du se statusen för genomförandet och effektiviteten av dessa kontrollåtgärder per process eller avdelning från SFRH-ledningssystemet, och du kan också se riskmedvetenheten hos de berörda medarbetarna.

SFRH stöder dina egna kontrollramar eller revisorns (ITGC) ramar.

Attacker som t.ex. bedrägerier mot vd:n kräver ett integrerat tillvägagångssätt


SFRH har ett integrerat medvetenhetsprogram som är anpassat till risker som valfiske, nätfiske och utpressningstrojaner samt förebyggande åtgärder.

Det är trots allt bättre att förebygga än att bota, så du öppnar inte dörren på vid gavel med ett enkelt klick!

FRMS-2023.png

Fristående eller integrerad


SFRH finns som ett fristående system eller kan integreras i CyberManager-licenser (Advanced eller Pro) från vilka du kan hantera IT-, cyber-, integritets- och/eller kontinuitetsrisker och följa interna riktlinjer eller ITGC:er.

Onödigt dubbelarbete undviks, och ett integrerat tillvägagångssätt minskar riskernas sannolikhet och inverkan.