CyberManager-prenumerationer


 

CyberManager Standard - C

SFIS + SHIP

För små organisationer som vill eller behöver följa ISO 27001-standarden och som behöver implementera ett SFIS enligt denna standard. "Standard" är också utrustad med funktionalitet för skydd av privatlivet.

Genom SFIS-menyn kan du se statusen för ditt SFIS, dina risker, dina genomförande- och förbättringsuppgifter, dina rapporter, t.ex. ledningens granskning, osv. På så sätt kontrolleras din informationssäkerhet bevisligen i enlighet med ISO27001- eller. Genom SHIP-menyn har du bland annat insyn i ditt register över dataläckor och databehandling.
CyberManager Advanced - C

SFIS + SHIP + SFCS

För organisationer som behöver ett professionellt SFIS för installation, existens och drift. Säkerställande av standarder som ISO27001, SOC2 och ISAE3402. Ett system för integritetsskydd (SHIP) för GDPR med behandlingsregister, (för)DPIA:s och som vill kontrollera sina cyberrisker och behöver direkt insyn i genomförandestatusen, utförda kontroller och sårbarheter i de viktigaste systemen (zero trust) via SFCS.

Det är enkelt att installera, existera och driva både SFCS, SFIS och SHIP, och förvaltningssystemen är integrerade.  Den avancerade erbjuder också integration av Single Sign On med ADFS, AzureAD eller Okta för användaråtkomst.
CyberManager Pro - C

SFIS + SHIP + SFCS + SHKV

För organisationer som behöver ett professionellt SFIS för installation, existens och drift. Säkerställande av standarder som ISO27001, SOC2 och ISAE3402. Ett system för integritetsskydd (SHIP) för AVG/GDPR med behandlingsregister, (för)DPIA:s och som vill kontrollera sina cyberrisker och behöver direkt insyn i genomförandestatus, utförda kontroller och sårbarheter i de viktigaste systemen (nollförtroende) via SFCS.

Det är enkelt att installera, existera och driva både SFCS, SFIS och SHIP, och förvaltningssystemen är integrerade.  Den avancerade erbjuder också integration av Single Sign On med ADFS, AzureAD eller Okta för användaråtkomst.