Uppfyller GDPR-kraven och förenklar certifieringen

Mer förtroende till en lägre kostnad

 IRM360 - SHIP

System för hantering av integritetsinformation

Begär en demo (online)

Tids- och kostnadsbesparingar, inga fler kalkylblad behövs.

Skydda dina privata data med SFIS-integration.

Enkel insyn i dina integritetsrisker, dataintrång och behandlingsregister

System för hantering av information om skydd av privatlivet (SHIP)


Genom SHIP som är integrerat med SFIS kan du kontrollera dina GDPR-krav från IRM360-ledningssystemet.

Från Dashboard får du omedelbar insikt i graden av överensstämmelse med t.ex. AVG eller standarder som ISO 27701. 

  • Processorregister och arbetsflöde
  • Processorer och processoravtal
  • (Pre)Dpia's
  • Hantering av dataintrång
  • Riskhantering
  • Standardramar ISO 27701, Norea PCF osv.
SHIP är en del av IRM360 Standard-, Advanced- och Pro-licenserna.
PIMS-2023.png
ISMS_2022_Dataprocessings.png

Fullständigt register för bearbetning


Grunden för vårt system för hantering av sekretessinformation är behandlingsregistret. Det är enkelt till sin utformning men alla delar du behöver finns där för att snabbt fylla i registret, från grunder, datakategorier, lagringsperioder, DPIA före, processorer och processoravtal, EES-granskningar av processorer och underprocessorer osv.

SHIP är integrerat kopplat till SFIS och andra IRM360-ledningssystem och det är lätt att göra kopplingar till processer, organisatoriska enheter eller resurser. Du kan också använda vårt API för att publicera data via till exempel en webbplats, om du så önskar. 

När du har fyllt i registret får du snabbt en inblick i vilka behandlingar som är riskabla och du kan utföra en konsekvensbedömning.

Du kan på bästa sätt inkludera SHIP-behandlingsregistret i ett arbetsflöde så att de inblandade vet när ändringar har gjorts och måste utvärderas. 

Hantera risker på ett och samma ställe


Med hjälp av riskinstrumentpanelen och riskregistret får du insyn i dina integritetsrisker och statusen för analyser och behandlingar.

Åtgärderna kan enkelt väljas ut genom riskhantering eller genom att använda urvalskaraktäristika. Som standard fylls systemet med en omfattande databas med hot mot privatlivet.

 

RiskManagement-2023.png
ISO27001 tool.jpg (1)

Kontinuerlig synlighet och administration av dataintrång


Ett dataintrång är i första hand en incident. Genom ledningssystemet kan du enkelt registrera incidenter. Genom en smart metod hjälper systemet dig att identifiera dataintrång baserat på olika egenskaper under registreringen. Systemet tar ett proaktivt grepp för att redan nu uppmärksamma den personuppgiftsansvarige på potentiella dataintrång. Med hjälp av en checklista kan du avgöra om dataintrång måste rapporteras till AP och de inblandade. Det är enkelt att föra ett register över detta.

Minska revisionstrycket och kostnaderna


Revisionsprogram är snabba att skapa, schemalägga eller återkomma. Det är lätt att tilldela förbättringsåtgärder och att återanvända bevis gör det enkelt att genomföra dem. 

Från instrumentpanelen för internrevision kan du enkelt visualisera sekretessstandarder som ISO 27701 för att skapa ett schema för internrevision, inklusive återkommande revisioner under årens lopp. Från instrumentpanelen har du insyn i alla öppna och utgångna uppgifter och du kan hantera dem härifrån. Med enkel integration kan du integrera dina ISO 27001-revisioner så att du slipper dubbelarbete. 

internalauditslaptop-2023.png
Asianwomenelearning.jpg

Integrerat e-lärande för medvetenhet om integritetsrisker


Riskmedvetenhet för integritet och hanteras enkelt och integrerat genom det integrerade systemet för hantering av e-lärande. Det möjliggör ett integrerat tillvägagångssätt så att dina anställda inte är den svagaste länken utan en stark länk. Resultaten integreras lätt i till exempel ledningens översyn för ISO 27701.

Enkel implementering och uppfyllande av standarder


Det finns en tydlig färdplan för införandet av ledningssystemet IRM360 så att ni kan komma igång snabbt och självständigt.

För att stödja införandet av SHIP finns en GDPR-SHIP Quick Start-guide tillgänglig med checklistor som hjälper dig att förbereda dig för eventuella externa revisioner.

123-Stappen-CyberManager-SE.png

IRM360 - Abonnemang

Beroende på din prenumeration innehåller CyberManager Suite ledningssystemet SFIS, SHIP, SFCS och/eller SHKV


Prenumerationstyper och priser