IRM360 B.V. respekterar integriteten för besökare på vår webbplats och följer kraven i lagen om skydd av personuppgifter och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Trots personuppgifternas begränsade känslighet har stor uppmärksamhet ägnats åt kryptering, säker åtkomst, konfidentialitet etc., eftersom informationen kan vara känslig till sin natur. Detta innebär att systemet uppfyller de strängaste skyddskraven och integritetslagstiftningen. Endast kunderna har tillgång till informationen i CyberManager och äger uppgifterna.

Integritetspolicy

IRM360 B.V. har ett innovativt IT-system som gör det möjligt för organisationer att få insikt i och kontrollera sina integritets-, informations- och cyberrisker. IRM360 B.V. lägger stor vikt vid säkerheten för personuppgifter eller annan känslig information. Därför anser vi att det är mycket viktigt att informera dig tydligt och öppet om vad som händer och inte händer med dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur IRM360-lösningarna fungerar och vilket syfte de har. Du kan också läsa i denna sekretessförklaring vilka (personliga) uppgifter som lagras, hur vi avser att använda (personliga) uppgifter och i vilket syfte.

IRM360-lösningars mål

Dina uppgifter lagras och behandlas för affärstransaktioner som rör våra tjänster och produkter. Behandlingen och lagringen av personuppgifter sker endast inom ramen för följande mål: Kontaktuppgifter för IRM360 Solutions användare och/eller anställda (kunden är ägare till denna information när det gäller innehåll, underhåll och radering) och andra kontakter eller kontaktuppgifter för intresserade parter. I det sistnämnda fallet kommer vi att behålla dessa uppgifter så länge som förfrågan har behandlats.

  • (Namn och adressuppgifter): Dessa personuppgifter lagras och behandlas endast i den mån det är nödvändigt för att uppnå de mål som anges i denna integritetspolicy.

CyberManager och processorer

IRM360 B.V. tar hand om (vidare)utveckling och underhåll av IRM360-programvaruprodukterna i samråd med eventuella partners och/eller användare. Med tanke på dessa uppgifter kommer IRM360 B.V. att aktivt delta i driften av IRM360-programvarulösningarna. IRM360 B.V. har dessutom tecknat avtal med ett annat företag (bearbetningsföretag) för att utföra sina utvecklings- och underhållsuppgifter. Denna processor kan till exempel lösa oväntade (mjukvaru)problem och kan därför garantera IRM360-lösningarnas säkerhet och tillförlitlighet. IRM360 B.V. och den personuppgiftsbiträde som anlitas har endast tillgång till personuppgifter inom IRM360-lösningarna om och i den mån det är strikt nödvändigt för de ovannämnda uppgifterna (t.ex. underhåll). IRM360 B.V. och bearbetningsföretaget har kommit överens om att de kommer att iaktta sträng sekretess när det gäller personuppgifter. IRM360 B.V. och bearbetarna kommer under inga omständigheter att olagligt lämna ut personuppgifter till tredje part.

Cookies

Vad är en kaka?
Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten fil som skickas med sidorna på denna webbplats [och/eller Flash-program] och som lagras på din dators hårddisk av din webbläsare. Informationen i den kan återges till våra servrar vid ett senare besök.

Analyser
På vår webbplats placeras en cookie av Google som en del av deras tjänst "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Vi har inget inflytande över detta. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

Den information som samlas in anonymiseras så långt det är möjligt. Din IP-adress anges uttryckligen inte. Informationen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google följer Privacy Shield-principerna och är medlem i det amerikanska handelsdepartementets Privacy Shield-program. Detta innebär en adekvat skyddsnivå för behandling av alla personuppgifter.

Rätt till tillgång och rättelse eller radering av dina uppgifter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina uppgifter. Se vår kontaktsida för mer information. För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig på lämpligt sätt. För att få tillgång till personuppgifter som är kopplade till en cookie måste du skicka en kopia av cookien i fråga. Du hittar dem i inställningarna för din webbläsare.

Aktivera, inaktivera och radera cookies
Mer information om hur du aktiverar, inaktiverar och raderar cookies finns i instruktionerna och/eller genom att använda hjälpfunktionen i din webbläsare.