ISO27017 - Informationssikkerhed for cloud-tjenester

Den internationale standard ISO27017 indeholder forskellige krav til købere og leverandører af cloud-tjenester. Standarden indeholder retningslinjer for informationssikkerhed og ledelsesforanstaltninger for cloud-tjenester og er baseret på ISO27002. Standarden indeholder dog også retningslinjer for implementering og ledelsesforanstaltninger specifikt for udbydere af cloud-tjenester.

Med en ISO27017-certificering demonstrerer organisationer, at alle vigtige data i skyen er ordentligt sikret. Og med de nyeste og særligt specifikke retningslinjer er leverandør- og brugeransvar også tydeligt kortlagt.
Merværdien ved ISO27017 er, at foranstaltningerne er rettet mod at holde styr på datahåndteringen. På den måde kan organisationer tilbyde deres kunder sikkerhed og vide, hvor og hvem der er ansvarlig.

ISO27018 - Beskyttelse af privatlivets fred i cloud-tjenester

Den internationale standard ISO27018 er specielt designet til udbydere af cloud-tjenester, der også behandler personoplysninger. Standarden fokuserer på sikkerhed og håndtering af persondata. I standarden kaldes dette Personligt Identificerbare Oplysninger (PII).

Når cloud-tjenesteudbydere arbejder med ISO27018, giver det ekstra sikkerhed i beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles. For eksempel kundedata, sundhedsoplysninger, borgeroplysninger og patientoplysninger. Oplysninger, der bestemt ikke bør lækkes.

ISO27018-standarden er også baseret på ISO27002 og beskriver specifikt detaljerede ledelsesforanstaltninger specifikt til beskyttelse af personoplysninger. Disse kan omfatte dataminimering, samtykke og privatlivsklager helt i overensstemmelse med kravene i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

ISO27001 danner ofte grundlaget for informationssikkerhed i organisationer, og når organisationer også tilbyder cloud-tjenester, er der tale om en kombination. Da begge standarder er baseret på ISO27002, er skridtet til ISO27017 eller ISO27018 ret let, og de fleste foranstaltninger vil allerede være implementeret, men skal anvendes mere specifikt.

Vil du vide mere om ISO27017, ISO27018 eller andre certificeringer af interesse for din organisation?

Eller har du brug for hjælp til at implementere standarderne? Vi vil meget gerne i kontakt med dig om muligheder og information!

Mail til: sales@irm360.nl 

Forenkl informationssikkerheden, og øg beskyttelsen af dine cloud-tjenester!

Anmod om en (online) demo