Öka era certifieringar för cyberresiliens, integritet, affärskontinuitet och förenkla

Mer förtroende till en lägre kostnad

 

IRM360 Ledningssystem

SFIS - SHIP - SFCS - SHKV - SHRM - SKL - SFRH

Begär en demo (online)

Tids- och kostnadsbesparande, inga kalkylblad krävs, intuitivt och enkelt att använda. Lämplig för alla organisationer.

Beroende på abonnemanget kan du hantera ISO 27001, GDPR, TISAX, BIACS, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 osv.

Integrerade ledningssystem för cybersäkerhet, informationssäkerhet, sekretess och kontinuitet i verksamheten.


Mer information om att säkra ett SFIS för din organisation?

Ladda ner vår vitbok nu!
Den behandlar olika aspekter av informationssäkerhet, inklusive standarder som ISO 27001.
Den tar också upp frågan om när ett SFIS (ledningssystem för informationssäkerhet) behövs.
Dessutom diskuteras olika typer av verktyg, inklusive urvalsprocessen.


Request a white paper

SFIS ZWEEDS.png SFIS ZWEEDS.png
SFCS ZWEEDS.png SHKV ZWEEDS.png

System för hantering av informationssäkerhet (SFIS)


Ledningssystemet IRM360 ger dig full insyn och kontroll över ett ISMS enligt ISO 27001 och anpassar sig till certifieringskraven. Dessutom är systemet helt fyllt med nyckelpunkter som åtgärdsmallar, standardramverk etc., så att du kan komma igång direkt. Medarbetarna ser omedelbart sina uppgifter med tydliga tidsfrister och beskrivningar och du kan tilldela dem på ett målinriktat och ofta återkommande sätt, vilket sparar tid och kostnader. Alla, från informationssäkerhetsansvariga, revisionsledare eller uppgiftsanvändare, vet vad de ska göra!

 • Insikt i risker
 • Status och kontroll av ISMS-uppgifter baserat på Plan-Do-Check-Act och e-postmeddelanden
 • Interaktiv deklaration av tillämplighet och ledningens genomgång
 • Externa och interna revisioner (inkl. planering)
 • Register för förbättringar och avvikelser
 • Mål och KPI:er
 • Fylls i med t.ex. MAPGOOD hotbild och kopplas till åtgärder
 • Försedd med bl.a. BBMcare information för sjukvård baserat på informationsobjekt

System för hantering av information om skydd av privatlivet (SHIP)


Genom SHIP som är integrerat med SFIS kan du kontrollera dina GDPR-krav från IRM360-ledningssystemet.

Från Dashboard får du omedelbar insikt i graden av överensstämmelse med t.ex. AVG eller standarder som ISO 27701. 

 • Processorregister och arbetsflöde
 • Processorer och processoravtal
 • (Pre)Dpia's
 • Hantering av dataintrång
 • Riskhantering
 • Standardramar ISO 27701, Norea PCF osv.
SHIP är en del av IRM360 Standard-, Advanced- och Pro-licenserna.

Cyber Security Management System (SFCS)


Med hjälp av SFCS kan du ytterligare skydda din organisation mot cyberbrottslighet och testa dina system för att upptäcka sårbarheter.

 • Anpassar sig till cybersäkerhetskoncepten Identifiera, skydda, upptäcka, reagera och återställa.
 • Enkelt urval av åtgärder baserat på attribut som Anti-Ransomware och koppling till resurser, processer eller avdelningar.
 • Integrerad sårbarhetsanalys, inklusive tilldelning av förbättringsåtgärder och uppföljning av dessa i ett förbättringsregister.
 • Fullt integrerad med IRM360 SFIS hanteringssystem för incidenter, dataintrång, risk och revision.
 • Tillgängliga ramverk och attribut för integrerat val av åtgärder från IEC-62443, CIS-kontroller, CSIR och NIST CSF.
SFCS är en del av IRM360 Advanced- och Pro-licensen.

System för hantering av kontinuitet i verksamheten (SHKV)


Med den integrerade SHKV kan du utföra olika bedömningar av kontinuiteten i verksamheten för resurser utifrån klassificering eller utifrån en bedömning av verksamhetskonsekvenserna, registrera kontinuitetsplanerna och testa kontinuiteten. 

I Dashboard har du direkt insyn i graden av överensstämmelse med till exempel ISO 22301-standarden. Integrationen med SHIS-bedömningarna förhindrar dubbelarbete. 

Självklart är de interna och externa revisionerna, riskregistret, förklaringen om tillämplighet och ledningens granskning också tillgängliga för SHKV.

SHKV är en del av CyberManager Pro-licensen.

IRM360 - Abonnemang

Beroende på din prenumeration innehåller CyberManager Suite ledningssystemet SFIS, SHIP, SFCS och/eller SHKV


Prenumerationstyper och priser