ISO 9001 - Kvalitetsstyrning


ISO 9001 är den internationella standarden för kvalitetsledning. Denna erkända kvalitetsstandard gör det möjligt för organisationer att visa att tjänster och produkter håller den förväntade kvaliteten. Standarden kan beskrivas som ett mått på konfidentialitet och öppenhet. Den innehåller krav för att standardisera, kontrollera och göra kvalitetsledningssystem mätbara.

ISO 9001 ger dock flera fördelar, t.ex. kontinuerlig förbättring och effektivisering av processer, skapar hållbar tillväxt genom riskbaserat arbete och förbättrat samarbete med intressenter för en effektivare leveranskedja. Dessa förbättringar tar den operativa prestandan till en högre nivå med färre fel och högre vinster. Och tack vare effektivare arbetssätt sparar organisationer pengar, och målinriktade interna processer motiverar personalen och garanterar högre kundnöjdhet.

Som ett resultat av detta utökar organisationer sina möjligheter genom att bevisligen följa lagar och förordningar och på så sätt få värdefulla kunder.

Vill du veta mer om ISO 9001, ISO 22301 eller andra certifieringar som är av intresse för din organisation?

Eller behöver du hjälp med att genomföra standarderna? Vi tar gärna kontakt med dig för att diskutera möjligheter och information!

Maila till: sales@irm360.nl eller fyll i kontaktformuläret här!

Öka kundnöjdheten med ISO 9001? Eller ta tag i kontinuiteten med ISO 22301?
Våra ledningssystem stöder genomförande och certifiering!